Banner top
Trang chủ » Cách cài đặt APN cho iphone

Cách cài đặt APN cho iphone

18/07/2021 18608 lượt xem
Đường truyền nhà mạng DOCOMO

Chuẩn bị cài đặt APN

APN設定の準備

Tất cả những gì bạn cần chuẩn bị trước là thẻ SIM và điện thoại thông minh để cài đặt một cách dễ dàng.
Đối với iPhone, bạn cần kết nối với Wi-Fi. Thực hiện cài đặt trong môi trường mà bạn có thể kết nối qua Wi-Fi (nhà, bộ định tuyến di động, Wi-Fi miễn phí, v.v.).
Gắn thẻ SIM vào điện thoại thông minh của bạn, bật và chuẩn bị sẵn sàng cho cấu hình.

1)Lắp SIM vào máy, chọn [Cài đặt] mở màn hình thiết lập
2)Vào [Dữ liệu mạng], bật ON cho [Dữ liệu di động], chọn 4G
3)Kết nối Wifi, vào trình duyệt Safari, và nhập link này https://qr.paps.jp/Lh27i

4)Màn hình hiển thị ra bấm chữ “cho phép” thì máy sẽ tự tải cấu hình về máy.

5)  Tiến hành vào [Cài đặt]>[Thiết lập chung]>[Cấu hình]>[Chọn cấu hình]>[Cài đặt]

 

Chia sẻ:
Hotline: 0358505775